Paracetamol Apofri

 

Redesign av befintlig förpackning. Efter att ha läst om problemen med dagens läkemedelsförpackningar valde jag att göra om förpackningen till Apotekets värktabletter.

Det blev lättare att lägga tillbaka tablettkartor och bipacksedel i min kartong, den fick en markering där eventuella etiketter för recept kan fästas samt tydligare varningar på framsidan. Färgerna är hämtade ur Apotekets grafiska profil och även typsnittet liknar det som redan används.

Känslan i förpackningen blev både mer pålitlig och lekfull än sitt original, och möjligheten är därför nu större att kunden förstår att Apotekets värktabletter är minst lika tillförlitliga som de dyrare märkena.

P.S. Jag instagrammar på min linjes konto denna veckan, kan vara värt en titt!